மூன்று தேவியருக்கான நவராத்திரி நாமாவளி!


மூன்று தேவியருக்கான நவராத்திரி நாமாவளி! அக்டோபர் 04,2013 அ- அ+ Temple images நவராத்திரி நேரத்தில் அஷ்டோத்திரம், சகஸ்ரநாமம் எனச் சொல்ல நேரமில்லாதவர்கள் இந்த சிறிய நாமாவளிகளைச் சொல்லலாம். மூன்று தேவியருக்கும் தனித்தனியாக உள்ள இந்த பதினெட்டு நாமாவளிகளும் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவை. துர்க்கா தேவி ஓம் துர்க்காயை நம ஓம் மகா காள்யை நம ஓம் மங்களாயை நம ஓம் அம்பிகாயை நம ஓம் ஈஸ்வர்யை நம ஓம் சிவாயை நம ஓம் க்ஷமாயை நம ஓம் கௌமார்யை நம ஓம் உமாயை நம ஓம் மகாகௌர்யை நம ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம ஓம் தயாயை நம ஓம் ஸ்கந்த மாத்ரே நம ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம ஓம் மகிஷ மர்தின்யை நம ஓம் சிம்ஹ வாஹின்யை நம ஓம் மாகேஸ்வர்யை நம ஓம் திரிபுவனேஸ்வர்யை நம லெட்சுமி ஸ்ரீதேவி ஓம் மகாலக்ஷ?ம்யை நம ஓம் வரலெக்ஷ?ம்யை நம ஓம் இந்த்ராயை நம ஓம் சந்த்ரவதனாயை நம ஓம் சுந்தர்யை நம ஓம் சுபாயை நம ஓம் ரமாயை நம ஓம் ப்ரபாயை நம ஓம் பத்மாயை நம ஓம் பத்மப்ரியாயை நம ஓம் பத்மநாபப் ப்ரியாயை நம ஓம் சர்வ மங்களாயை நம ஓம் பீதாம்பரதாரிண்யை நம ஓம் அம்ருதாயை நம ஓம் ஹரிண்யை நம ஓம் ஹேமமாலின்யை நம ஓம் சுபப்ரதாயை நம ஓம் நாராயணப் பிரியாயை நம சரஸ்வதி தேவி ஓம் சரஸ்வத்யை நம ஓம் சாவித்ர்யை நம ஓம் சாஸ்த்ர ரூபிண்யை நம ஓம் ஸ்வேதா நநாயை நம ஓம் ஸுரவந்திதாயை நம ஓம் வரப்ரதாயை நம ஓம் வாக்தேவ்யை நம ஓம் விமலாயை நம ஓம் வித்யாயை நம ஓம் ஹம்ஸ வாகனாயை நம ஓம் மகா பலாயை நம ஓம் புஸ்தகப்ருதே நம ஓம் பாஷா ரூபிண்யை நம ஓம் அக்ஷர ரூபிண்யை நம ஓம் கலாதராயை நம ஓம் சித்ரகந்தாயை நம ஓம் பாரத்யை நம ஓம் ஞானமுத்ராயை நம

No comments:

Post a Comment